O nas:

 • mgr Ania Wasińska
  Właścicielka firmy AWASKA Centrum Terapeutyczno-Edukacyjne.
  Pedagog- terapeuta, oligofrenopedagog,dogoterapeuta, specjalista pracy z osobami z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu.
  Certyfikowany terapeuta zaburzeń Integracji Sensorycznej.
 • Absolwentka kierunku Pedagogika Specjalna w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, studiów podypolmowych w zakresie pełnego przygotowania pedagogicznego do pracy w placówkach oświatowych, oligofrenopedagogiki oraz edukacji i rewalidacji osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu a także 2-stopniowego kurs Integracji Sensorycznej dającego uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń SI. Od 2009 roku, po skończeniu szkolenia w zakresie dogoterapii w Centrum Kynologicznym Canid w Krakowie, pod kierunkiem Eweliny Włodarczyk, prowadzi zajęcia terapeutyczne i edukacyjne z udziałem psa.
 • Wieloletni pracownik OREW-u oraz Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu. Od 2009 roku prowadzi cykle zajęć dla placówek oświatowych i ośrodków pomocy społecznej, m.in.: zajęcia dla dzieci z klas integracyjnych w SP w Dubiecku, zajęcia dogoterapii w ramach projektów dla SOSW w Rudnkiu n/Sanem, MOPSu w Debicy, MOPSu w Jaśle, oraz GOPSu w Przeworsku.
  Z psami bierze również udział w imprezach okazjonalnych np. Piknik Odkrywców w Rzeszowie czy Piknik z okazji Dnia Autyzmu organizowany przez Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Rzeszowie.
 • Prowadzi:
   Diagnozę i terapię zaburzeń Integracji Sensorycznej
   Zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce szkolnej w zakresie dyskalkulii
   Zajęcia terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w tym z autyzmem i z zespołem Aspergera.
   Dogoterapię
 • Ponadto, będąc zoopsychologiem oraz instruktorem szkolenia psów (absolwentka Zoopsychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz rocznego kursu instruktorskiego z zakresu pracy z psami pod kierunkiem Turid Rugaas) prowadzi specjalistyczne szkolenia oraz terapię zachowania psów a także stacjonarne szkolenia psów z probelmami behawioralnymi.
 • Psy w dogoterapii :)
 • Rozruba Kleks Figa Beza  Dane firmy:
  AWASKA Centrum Terapeutyczno-Edukacyjne Anna Wasińska
  NIP: 6342388476
  Regon:
  Obszar działania: woj. podkarpackie