Nieprawidłowy szablon!

  Rodzaj szkolenia:
doszkalające, informacyjne

Typ szkolenia:
ogólnodostępne, 2-dniowe

Liczba uczestników:
12-20 osób

Termin szkolenia:  
16-17/12/2017  lub 13-14/01/2018

Miejsce szkolenia:
Rzeszów

Koszt szkolenia:
Moduł 0-1  300,00zł brutto
Moduł 0-2  220,00 zł brutto

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
OPIS SZKOLENIA:

Moduł 0-1 szkolenia przeznaczony jest dla osób chcących dowiedzieć się jakie są cele, metody, rodzaje zajęć oraz dla kogo jest przeznaczona coraz popularniejsza metoda wspomagająca inne formy terapii i edukacji jaką jest dogoterapia. Poznacie  Państwo skróconą historię dogoterapii, w której pojawią tak znamienite postacie jak Z. Freud. Dowiecie się również m.in. jakie kwalifikacje powinien posiadać dogoterapeuta/kynoterapeuta oraz jakie wymagania powinien spełniać pies biorący udział w zajęciach.

Mamy nadzieję, że udział w szkoleniu pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na niektóre z nasuwających się pytań:
• Jaka jest rolę spełnia pies w kontakcie z dzieckiem?
• Dla kogo przeznaczone są zajęcia dogoterapii?
• Jak rozpoznać dobry zespół terapeutyczny – dogoterapeuta+pies?
• Dogoterapia w placówkach oświatowych- organizacja, program, realizacja zajęć z udziałempsa terapeuty.
• Jakie rodzaje zajęć można planować i czego oczekiwać od zespołu kynoterapeutycznego zatrudnionego w szkole, przedszkolu, ośrodkach wychowawczych-rehabilitacyjnych i edukacyjnych?
• Co zawdzięczamy psom-terapeutom?
• Dlaczego pies terapeuta to nie to samo co domowy pupil?
• Czy dogoterapeuta/kynoterapeuta to zawód dla mnie?

Szkolenie „Wstęp do praktyki dogoterapeutycznej. Moduł 0-2” obejmuje:  
• krótki pokaz podstawowych umiejętności psa-terapeuty wraz z objaśnieniem celów terapeutyczno-edukacyjnych jakie dzięki nim możemy realizować
• problematykę zjawiska „Lęk przed Reksiem”,  czyli jak pracować z dzieckiem, które boi się psa
• dogoterapię jako zajęcia terapeutyczne realizowane w ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
• specyfikę pracy z dzieckiem niepełnosprawnym na zajęciach dogoterapii/kynoterapii
• pokaz filmów i zdjęć z realizowanych przez nas zajęć
• odpowiedzi na pytania uczestników

ODBIORCY KURSU:
Kurs jest przeznaczony dla:
– osób, które ukończyły 18 lat i posiadają świadectwo maturalne
– pracowników placówek oświatowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych
– pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, specjalistów pracujących z dziećmi
– rodziców dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, którzy chcą poznać tą metodę pracy z dzieckiem
– studentów, którzy w przyszłości planują pracę z dziećmi
– dogoterapeutów/kynoterapeutów rozpoczynających swoją przygodę z dogoterapią
– osób, które zastanawiają się czy zawód dogoteraopety/kynoterapeuty jest dla nich odpowiedni

MODUŁ 0-1 i 0-2 JEST OBOWIĄZKOWY dla osób, które chcą wziąć udział w kolejnychprzeznaczonych dla specjalistów, modułach szkoleń z zakresu dogoterapii i uzyskać certyfikat. 

ORGANIZACJA:
Moduł 0-1 – szkolenie rozpoczyna się w sobotę o godzinie 9:00 rano i kończy o godzinie 18:00. W trakcie przewidziana jest przerwa 45 min., w porze obiadowej.
Moduł 0-2- rozpoczyna się w niedzielę o 10:00 rano i  kończy o godzinie 16:00. W trakcie przewidziana jest przerwa 45 min., w porze obiadowej.

Cena szkolenia obejmuje:
– materiały szkoleniowe
- poczęstunek w przerwie kawowej
– egazmin
– wydanie dokumentów: certyfikatu lub zaświadczenia, przy czym:
Certyfikat potwierdzający uzyskanie dodatkowych kompetencji uzyskają osoby, które:
1. wezmą udział w całości szkolenia – moduł 0-1 i 0-2
2. posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych lub pracują w placówce oświatowej lub
poradni psychologiczno-pedagogicznej
3. zdadzą egzamin
Zaświadczenie udziału w szkoleniu jako wolny słuchacz otrzymają osoby, które:
1. mają ukończone 18 lat i posiadają świadectwo maturalne
2. wezmą udział, co najmniej, w module 0-1
Zaświadczenie nie jest podstawą do wzięcia udziału w specjalistycznych szkoleniach z obszaru dogoterapii.