Nieprawidłowy szablon!


 

Typ szkolenia:
ogólnodostępne, 2-dniowe

Liczba uczestników:
12-30 osób

Termin szkolenia:  
09-10/12/2017  lub 20-21/01/2018

Miejsce szkolenia:
Rzeszów

Koszt szkolenia:
480,00 zł brutto

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

OPIS SZKOLENIA:

Kurs „Wspaniali terapeuci. Dogoterapia, felinoterapia, hipoterapia jako elementy Animal-Assisted-Therapy (AAT) przeznaczone jest dla osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi, z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla dogoterapeutów, felinoterapeutów oraz hipoterapeutów, osób planujących włączenie zwierząt do swojej pracy zawodowej. Również dla rodziców i opiekunów dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych.

Program szkolenia obejmuje m.in.

 • Animal Assisted Therapy – historia, formy zajęć, standardy pracy

 • Znaczenie towarzystwa zwierząt dla naszego zdrowia i jakości życia

 • Relacje człowiek- zwierzęta, ich specyfika i charakter

 • Koń, pies i kot w terapii. Wpływ procesu udomowienia, specyfiki gatunku i związanych z nią możliwości szkoleniowych na przebieg i rodzaj zajęć terapeutycznych

 • Wpływ terapii z udziałem zwierząt na przebieg procesu zdrowienia/usprawniania. Przegląd badań

 • Zaburzenia ze Spektrum Autyzmu, niepełnosprawność intelektualna i fizyczna – metody i cele terapeutyczne w ramach AAT

 • AAT w podnoszenia jakości życia osób starszych

 • AAT jako jedna z metod resocjalizacji

 • Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kontakt ze zwierzęciem jako motywator

 • SPOTKANIE Z PSAMI-TERAPEUTAMI

ODBIORCY KURSU:
Kurs jest przeznaczony dla:

 • osób, które ukończyły 18 lat i posiadają świadectwo maturalne

 • dogoterapeutów, felinoterpeutów, hipoterapeutów

 • pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, specjalistów pracujących z dziećmi

 • rodziców dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, którzy chcą poznać zalety AAT w pracy z dzieckiem

 • studentów, którzy w przyszłości planują pracę z dziećmi

 • opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

 • pracowników hospicjów i domów opieki, opiekunów osób starszych lub dorosłych z niepełnosprawnością

 • osób, które zastanawiają się czy zawód, w którym asystentem jest zwierze terapeutyczne jest dla nich odpowiedni

 • osób pracujących z psami
 • wszystkich miłośników psów, kotów i koni

ORGANIZACJA:
Szkolenie trwa w sobotę od godziny 9:00 do 17:00 i w niedzielę od 9:00 do 17:00. W trakcie przewidziana jest przerwa 60 min., w porze obiadowe

Cena szkolenia obejmuje:
– materiały szkoleniowe
- poczęstunek w przerwie kawowej
– wydanie dokumentów: certyfikatu lub zaświadczenia, przy czym:
Certyfikat potwierdzający uzyskanie dodatkowych kompetencji uzyskają osoby, które:
1. wezmą udział w całości szkolenia – moduł 0-1 i 0-2
2. posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach związanych z pracą z dziećmi, osobami starszymi, dorosłymi niepełnosprawnymi, również pedagodzy kierunku resocjalizacja, psychologowie, lekarze, także dla osób pracujących domach opieki, hospicjach itp. lub będących certyfikowanymi opiekunami osób starszych bądź niepełnosprawnych
3. zajmują się zawodowo behawiorem oraz szkoleniem psów metodami pozytywnymi
Zaświadczenie udziału w szkoleniu jako wolny słuchacz otrzymają osoby, które:
1. mają ukończone 18 lat i posiadają świadectwo maturalne
2. wezmą udział w całości szkolenia
3. zajmują się zawodowo szkoleniem psów lecz z wykorzystaniem metod awersyjnych, np. psy obronne, stróżujące