Nieprawidłowy szablon!

Szkolenia specjalistyczne psów:

Propopnuję Państwu specjalistyczne szkolenia psów, przeznaczone dla osób pracujących z psami.
Szkolenia oparte na metodach pozytywnych z wykorzystaniem technik behawioralnych jak; szkolenie klikerowe i kształtowanie zachowań.
Szkolenia przeznaczone są dla pary - pies i przewodnik psa.

Przygotowanie psa dla rodzin dziecka z niepełnosprawnością.

Szkolenie ma dwie formy:
Szkolenie psa dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, zawiera moduł obowiązkowy "Dziecko niepełnosprawne w pozytywnej relacji z psem rodzinnym" złożony z cześci:
teoretycznej przeznaczonej dla rodziców oraz 
praktycznej ( z udziałem naszych psów) przeznaczonej dla dziecka.