szkolenia psów

Szkolenia specjalistyczne psów:

Propopnuję Państwu specjalistyczne szkolenia psów, przeznaczone dla osób pracujących z psami.
Szkolenia oparte na metodach pozytywnych z wykorzystaniem technik behawioralnych jak; szkolenie klikerowe i kształtowanie zachowań.
Szkolenia przeznaczone są dla pary - pies i przewodnik psa.

Przygotowanie psa dla rodzin dziecka z niepełnosprawnością.

Szkolenie ma dwie formy:
  • seminaryjno/warsztatową - w której rodzic będący opiekunem psa aktywnie angażuje się w proces przygotowania psa. Szkolenie rozpoczyna poznanie i zaakceptowanie przez mnie psa, którego Państwo posiadacie lub wybranie przez mnie szczeniaka /psa z rasy odpowiadającej Państwu ( w zakresie dopuszczalnych ras).
  • warsztatową - w której aktywność opiekuna ograniczona jest do poznania podstawowych zasad relacji z psem oraz poznania podstaw szkolenia. Szkolenie w tej formie rozpoczyna się od wybrania przeze mnie (lub innego, znanego mi behawiorystę) konkretnego szczeniaka z miotu na podst. testów PAT, z wybranej przez Państwa  (zakceptowanej przez mnie) rasy.
Szkolenie psa dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, zawiera moduł obowiązkowy "Dziecko niepełnosprawne w pozytywnej relacji z psem rodzinnym" złożony z cześci:
teoretycznej przeznaczonej dla rodziców oraz 
praktycznej ( z udziałem naszych psów) przeznaczonej dla dziecka.