Całościowe zaburzenia rozwojowe, ASD

Na zajęcia zapraszam rodziców z dziećmi od 4 do 14 r.ż.
Czas trwania zajęć to 45-60 minut, uwzględnia on rozmowę z rodzicami oraz czas potrzebny na omówienie pracy z dzieckiem w domu.

Co to jest ASD (Autism Spectrum Disorder)?

Skrót ASD oznacza Zaburzenia ze Spektrum Autyzmu. Zaburzenia te należa do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych, oznaczonych zgodnie z klasyfikacją ICD-10 jako F.84. Wg tej klasyfikacji jest to grupa zaburzeń charakteryzujących się jakościowym odchyleniem do normy w zakresie interakcji społecznych, wzorców komunikacji oraz ograniczonym i stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności.

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Zajęcia dla dzieci w Gabinecie AWASKA prowadzone są przede wszystkim w nurcie rozwojowym, w którym zakłada się, że dziecko nabywa umiejętności poprzez kontakt z drugim człowiekiem, interakcję z nim i jest do tego zmotywowane. Korzystam również z elementów metody poznawczo-behawioralnej, głownie w celu wypracowania bazy do dalszej pracy z dzieckiem oraz eliminacji zachowań nieporządanych. Zajęcia mają formę spotkań indywidualnych, w trakcie których zwracam szczególna uwagę na mocne strony dziecka, jego preferencje i zainteresowania. Dzieci uczą się poprzez zabawę i taką też formę mają, w większości, zajęcia w Gabinecie AWASKA.

Stosowane metody terapeutyczne

Metoda 3I (Intensywna-Indywidalna-Interaktywna)

Model Floortime

Metoda Rozwoju Relacji

Zabawa niedyrektywna

Trening umiejętności społecznych

Metody relaksacyjne

Elementy terapii poznawczo-behawioralnej

Komunikacja alternatywna -AAC

Terapia pedagogiczna

Dogoterapia

Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej