Terapia dyskalkulii


Czas trwania zajęć to 45 minut

Co to jest dyskalkulia?

Dyskalkulia to specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych.

Dlaczego matematyka jest ważna?

Problemy spowodowane przez dyskalkulię nie dotyczą matemtyki wyższej lecz podstawowych operacji dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Deficyty w tym zakresie nie są jedynie problemami szkolnymi ale towarzyszą osobie dotkniętej dyskalkuią przez całe życie.
Osoba, która nie radzi sobie z funkcjonowaniem w przestrzeni liczb nie tylko jest narażona na docinki i przykrości ale będzie miała również trudności zarówno w wykonywaniu podstawowych czynności jak np. gotowanie czy zakupy jak i tych bardziej złożonych np. wypełnianie wszelkich formularzy wymagających dokonania przeliczeń np. metrażu mieszkania. Problemem bedzie znalezienie pracy czy załatwienie spraw w urzędach. Może też stać się ofiarą oszustwa.
Dyskalkulia, ponad to, nie ogranicza się jedynie do braku umiejętności liczenia, to także problemy z syntezą, analizą i sekwencją oraz problemy w przechodzeniu z poziomu myślenia konkretnego na abstrakcyjny. W życiu codziennym osoba ta będzie miała problemy z planowaniem, z przewidywaniem następstw czynności z rozumieniem porównań i analogii.

Te wszystkie trudności z funkcjonowaniem w codziennym życiu dla dziecka a potem osoby dorosłej z dyskalkulią sa tym bardziej dotkliwe, że problem dotyczy osób, które w ocenie poziomu inteligencji za pomocą testów psychologicznych osiągają normę. Mają zatem, potencjał intelektualny wystarczający do skończenia szkoły średniej czy wyższej i podjęcia pracy adekwatnej do swojego poziomu wykształcenia.