Terapia ręki

Zajęcia przewidziane dla dzieci od 6 r.ż.
Czas trwania zajęć to 45-60 minut, uwzględnia on rozmowę z rodzicami oraz czas potrzebny na omówienie pracy z dzieckiem w domu.

Terapia ręki- na czym polega?

Terapia ręki ma na celu usprawnienie precyzyjnych ruchów dłoni i palców tzw. małej motoryki. W terapii ręki zwraca się szczególna uwagę na jej integralność z całością aparatu ruchowego dziecka. Nie pracujemy zatem z samą dłonią lub z poszczególnymi palcami ale z całą ręką i z całym ciałem. Do prawidłowej pracy ręki jest niezbędna jej separacja od tułowia, dalej separacja dłoni i separacja palców, tak aby każde z nich mogło wykonywać swoje zadania np. dziecko siedzi na krześle, ręka niezależnie od reszty ciała podnosi się po to aby dłoń i palce mogły podnieść leżące pióro i przystąpić do czynności pisania.

W zajęciach wykorzystujemy ćwiczenia ogólnosprawnościowe, usprawniające małą motorykę ręki oraz wzmacniające percepcję w obrębie dłoni.

Cele terapii ręki:

motoryczne:
1. rozwijanie precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców
2. rozwijanie umiejętności percepcyjnych dłoni- rozpoznawanie kształtów i faktur bez kontroli wzroku
3. kształtowanie koordynacji oko-ruchowej
4. kształtowanie prawidłowej współpracy ubustronnej rąk
5. normalizacja napięcia mięśniowego w obrębie kończyn górnych

funkcjonalne:
1.doskonalenie chwytu np. prawidłowe trzymanie kubka, czy łyżki
2. nabywanie umiejętności wykonywania precyzyjnych czynności jak zapinanie guzików czy wiązanie sznurówek
3. nabywanie umiejętności planowania i wykonywania ruchu np. rysowanie szlaczków, samodzielnie jedzenie
4. przygotowanie do nauki pisania - prawidłowa postawa ciała,separacja ręki, właściwy chwyt narzędzia pisarskiego
5. osiąganie samodzielności w czynnościach dnia codziennego

Terapia ręki jest wskazana kiedy dziecko:

* niechętnie podejmuje czynności manualne np. wycinanie, wyklejanie, lepienie, malowanie
* ma trudności z utrzymaniem przedmiotów w ręce np.kubeczka, łyżki- przedmioty wypadają mu z rąk lub notorycznie wylewa ich zawartość
* nie potrafi zapiąć guzików, nałożyć pasty na szczoteczkę, zawiązac sznurowadeł czy wykonywać innych wymagających precyzji czynności samoobsługowych
* z trudnością rysuje często za mocno naciska na flamastry, kredki
* ma trudnośći z odwzorowaniem szlaczków czy przerysowaniem prostego wzoru
* zwykle kładzie się na stole, podpiera głowę na rękach czy zsuwa z krzesła podczas pisania/rysowania
* pisze nieczytelnie, nie trzyma linii, szybko się męczy przy pisaniu
* nie lubi dotykania nowych faktur